Под мотото “Да дадем живот на мечите,да намалим детската смъртност от 0 до 5 год.”
Под мотото “Да дадем живот на мечите,да намалим детската смъртност от 0 до 5 год.” се проведе изнесено заседание на Ротари клуб Кърджали .То бе проведено в конферентната зала на МБАЛ ”д-р Атанас Дафовски” . “Да дадем живот на мечтите, онези мечти на деца от 0 до 5 години ,който не могат да се осъществят”- каза президента на Ротари клуб инж.Джевдет Адем,Затова и една от основните теми за 2008/ 2009г на членовете на Ротари клуб е съдействие и помощ за намаляване на детската смъртност. Президента на Ротари клуб Кърджали, инж.Джевдет Адем даде думата на д-р Тодор Черкезов изп.директор на МБАЛ да запознае ротарианци със равнището на детската смъртност. С презентация на тема “Намаляване на детската смъртност – една от Целите на хилядолетието”д-р Черкезов представи състоянието на детската смъртност в света,в България и обл.Кърджали. Разкри основните причини за умиранията на децата под едногодишна възраст -някои състояния, възникващи в перинаталния период, с тенденция към увеличаване – през 2006 година и 2007 год.Подчерта и сравнително ниската честотата на умиранията сред новородените в неонаталана и постнеонатална възраст, причинени от вродени аномалии и болести на дихателната система.Изнесени бяха сравнителни данни за раждаемостта , детската смъртност в България, за Кърджалийска област – раждаемост 9.7‰ детска смъртност 5.9‰ обща смъртност 12.8‰ Д-р Черкезов набеляза и някои от начините за спасяване на детския живот, като наблегна на кърменето и ваксинациите като важни опорни пунктове в борбата със смъртността. Членовете на Ротари клуб обсъдиха редица инициативи, свързани профилактиката на болестите в детската възраст и условията на лечениена деца от 0до 5 години в стационара. Ротарианци посетиха и разгледаха хоспис “Добролюбие. Здравко Карамитев – управител на хосписа представи пред тях медико социалните услуги , извършващи се в заведението .
Публикувано на: 2008-09-30
0361 /6 83 48
МБАЛ