Кърджалийската болница категорично присъства на Националната здравна карта на България.
На срещата с ръководителите на лечебните заведения в региона и с ръководството на болницата в конферентната зала на МБАЛ"д-р Ат.Дафовски", министър Желев се ангажира МЗ да осигури ядрено-магнитен резонанс и нови апарати за хемодиализа за нуждите на болницата. Той подчерта, че през следващата година средствата за здравеопазването са увеличени с близо 500 млн. лв. Основно те са предназначени за НЗОК, което ще позволи по-добро финансиране на клиничните пътеки. Във връзка с изработването на Националната здравна карта министър Желев посочи, че основните критерии при преструктурирането на лечебните заведения ще бъдат извършваната реална дейност и съществуващата необходимост, с оглед обслужваването на населението от региона. Министърът отново заяви, че основната цел е осигуряването на качествена, достатъчна и достъпна медицинска помощ. Определящо в това отношение ще бъде съответствието с изпълнението на националните медицински страндти.
Публикувано на: 2008-12-12
0361 /6 83 48
МБАЛ