МБАЛ”д-р Атанас Дафовски” АД в Топ 10 на болниците у нас
Университетската болница за активно лечение Св. Анна ЕАД-София е най-добрата многопрофилна болница за 2008 г. Това сочи проучване на Медистар ООД по поръчка на в. Пари. Второто място в класацията е за друга реномирана държавна болница – Царица Йоанна-ИСУЛ ЕАД. На трета позиция е най-малкото общинско лечебно заведение в София - Четвърта много-профилна болница АД. Топ 10 на най-успешните наши болници се допълва от многопрофилните болници в Русе, Кърджали, Плевен, Сливен, Добрич, Пловдив и Варна. Три здравни заведения си поделят приза в категорията частни болници. МБАЛ Доверие АД е отличена като най-добрата частна болница за 2008 г. МБАЛ Св. София (на д-р Христо и Валентина Мазнейкови) е с приз за най-добре развиваща се болница. Четвърта многопрофилна болница АД отново се класира в категорията най-добре развиваща се общинска болница. Критерии В проучването са включени всички големи държавни и общински болници. Изследването анализира болничната медицинска помощ по видове - многопрофилни, специализирани, болници за долекуване, а също и по видове собственост - държавни, общински, частни. В определянето на болница с най-добри показатели са взети предвид и икономическите резултати на лечебните заведения, а също и обемът медицински дейности, които изпълняват. Опит Използваните в изследването критерии са съобразени с Eurostat:, здравните индикатори на Световната здравна организация и ръководството за безопасност на пациентите Guide of parient save indicatorsAHRQ. Сред тях са: използваемост на болничните легла, преминали болни, среден престой на пациент, направени разходи на ден за един болен, приходи и разходи на болничното заведение, дългове на болницата, средна работна заплата, инвестиции в апаратура. Най-добрите Най-добра многопрофилна болница за 2008 г.: 1. УМБАЛ Св. Анна ЕАД, София; 2. УМБАЛ Царица Йоанна- ИСУЛ ЕАД, София; 3. IV МБАЛ - София АД; 4. МБАЛ - Русе АД; 5. МБАЛ - Д-р А. Дафовски АД; 6. УМБАЛ д-р Георги Странски ЕАД, Плевен; 7. МБАЛ Д-р Иван Селимински АД, Сливен; 8. МБАЛ-Добрич АД, Добрич; 9. МБАЛ Пловдив АД, Пловдив; 10. МБАЛ Св. Марина ЕАД, Варна. Най добра детска клиника/отделение за 2008 г: 1. СБАЛССЗ-Национална кардиологична болница ЕАД, София- Клиника по детски болести; 2. II МБАЛ - София АД, София - Детска клиника; 3. УМБАЛ д-р Георги Странски ЕАД, Плевен - Детска клиника. Най добра неврологична клиника/отделение за 2008 г: 1. УМБАЛ Царица Йоанна - ИСУЛ ЕАД, София - Неврологична клиника; 2. УМБАЛ Св. Анна ЕАД, София - Неврологична клиника; 3. УМБАЛ д-р Георги Странски ЕАД, Плевен - Неврологична клиника. Най добра кардиологична клиника/отделение за 2008 г.: 1. СБАПССЗ - Национална кардиологична болница ЕАД, София; 2. УМБАЛ Александровска ЕАД, София; 3. МБАЛ Св. Анна - Варна АД, Варна Най добра клиника/отделение по ревматология за 2008 г.: 1. УМБАЛ Св. Иван Рилски ЕАД, София; 2. УМБАЛ Св. Георги ЕАД, Пловдив; 3. МБАЛ Св. Марина ЕАД, Варна. Най добра клиника/отделение по гастроентерология за 2008 г: 1. УМБАЛ Св. Иван РилскиЕАД, София; 2. УМБАЛ Царица Йоанна- ИСУЛ ЕАД, София; 3. УМБАЛ Св. Георги ЕАД, Пловдив; Най-добра частна болница за 2008 г. - МБАЛ Доверие АД. Най добре развиваща се частна болница за 2008 г. - МБАЛ Св. София ЕООД. Най добре развиваща се общинска болница за 2008 г. - IV МБАЛ - София АД. Светлана Желева
Публикувано на: 2008-12-22
0361 /6 83 48
МБАЛ