Почетно отличие за директорката на РЗОК
Д-р Тодор Черкезов от името на Съвета на директорите при МБАЛ"д-р Ат.Дафовски"АД връчи на г-жа Адлен Шевкед директор на РЗОК почетно отличие във връзка с 10 годишнината от създаването на НЗОК и за коректно партньорство.
Публикувано на: 2009-03-16
0361 /6 83 48
МБАЛ