МБАЛ”д-р Ат.Дафовски”АД разполага с действащ ядрено – магнитен резонанс
Информираме Ви, че от началото на месец ноември 2009г. МБАЛ”д-р Ат.Дафовски”АД гр.Кърджали разполага с действащ ядрено – магнитен резонанс. Апаратурата е последна генерация МР – техника с изключително високо качество на изображението / производство на фирма «Сименс» - Германия/ . Разчитането на резултатите се осъществява от специално обучен и високо квалифициран екип от лекари и рентгенови лаборанти на болницата. Клиничен консултант на екипа е доц.д-р Захари Тончев – началник отделение по образна диагностика в Правителствена болница, с който е екипът е в постоянна връзка. Изследването се извършва чрез заплащане от здравната каса / болницата има договор с РЗОК за този вид изследване /или чрез заплащане в касата на лечебното заведение на такса , утвърдена със Заповед на изпълнителния директор на лечебното заведение. Апаратурата работи в планов режим с предварително записване на всяко иследване. Записването, както и получаването на допълнителна информация, става на регистратурата на отделението по образна диагностика. ТЕЛЕФОН - 0361 68 404 , e-mail: [email protected] Адрес на лечебното заведение: Кърджали бул.Беломорски”53 тел/ факс 68 295 www.hospital-kj.com Разчитането на резултатите изисква технологично време, поради което те не се предоставят веднага , а на следващия ден или малко по –късно, като този момент се уточнява с лекаря, извършил изследването. Ядрено – магнитният резонанс в гр.Кърджали създава удобство на пациентите да получат тази медицинска услуга в близост до своето местоживеене. Екипът на лечебното заведение е готов да отговори на професионалните изисквания за добро качество и добра организация на това високотехнологично медицинско изследване.
Публикувано на: 2009-11-03
0361 /6 83 48
МБАЛ