Д-р Тодор Черкезов защити научна степен
Изпълнителният директор на Кърджалийската многопрофилна болница „Д-р Атанас Дафовски" защити научната степен доктор /д.м./по социална медицина,организация на здравеопазването и фармацията . Той е изложил и успешно защитил дисертацията си пред Специализирания научен съвет към Висшата атестационна комисия на 28.01.2010г. Тя е на тема „Системен анализ на общественото здраве и на здравеопазването в Кърджалийска област" и е плод на негова 10- годишна научна работа в тази област.
Публикувано на: 2010-02-01
0361 /6 83 48
МБАЛ