МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД-Кърджали

Начало / Отеления

МБАЛ”Д-р Атанас Дафовски”АД получи дарение от кампанията „Шанс за живот, шанс за нови спомени”

МБАЛ”Д-р Атанас Дафовски”АД получи дарение от кампанията „Шанс за живот, шанс за нови спомени”

Още 4 града в Централна част на Южна България са включени в дарителската кампания. Резултатите от кампанията „Шанс за живот, шанс за нови спомени” са обнадеждаващи, а даряването на пулсоксиметрични апарати в болници в страната вече започна. 5 града в Централната част на Южна България получават пулсоксиметри: Пловдив, Кърджали, Смолян, Хасково и Пазарджик. Тази вълна от дарения е четвърта след като вече 30 града в Източна, и Западна България получиха 34 пулсоксиметрични апарата. Данните предоставени от всяка от болниците, които получават дарения в тези градове показват, че процентът на преждевременно родените деца през 2009г. е сравнително висок и е над средното ниво за България, което е изчислено от Националния Статистически институт и е 8.5% за същия период. В Кърджали процентът на преждевременно родените деца достига 10.2% в МБАЛ „Д-р. Атанас Дафовски” АД. В Смолян в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” процентът е близо 10 %, в Хасково – МБАЛ „Хасково” АД процентът е 10%, а в Пазарджик - МБАЛ „Пазарджик” АД процентът е 11.2%. Направеното дарение цели да помогне на преждевременно родените деца да пораснат и да имат пълноценен живот. Дареният пулсоксиметричен апарат Masimo Rad-8 подобрява качеството на грижата за новородени, които имат затруднена кардиопомунална адаптация, като дава на специалистите навременна и точна информация за жизнените показатели на детето. Апаратът е неделима част от терапевтичната практика при новородени рискови деца. Благодарение на пулсоксиметърията се извършва превенция и ранна диагностика на дихателните нарушения, късните неврологични последствия и ранната и късната неонатална смъртност. „Всички рискови новородени деца показват различни отклонения от нормата по отношение на основните си жизнени функции /дишане, сърдечно -съдова дейност/. Проследяването и регистрирането на тези отклонения се извършва посредством апаратура, какъвто е и дареният пулсоксиметър. Чрез него денонощно могат да се мониторират сърдечната честота и насищането на кръвта с кислород при съответното новородено. Това е особено ценно, както за неонатолога, така и за самото болно новородено, защото детето не се подлага непрекъснато на болезнени и в много случай влошаващи състоянието му кръвни тестове. Освен това, лекарят отчитайки изписващите се показатели във всеки един момент може бързо да прецени състоянието на детето, съответно ефекта от провежданото лечение и при наличие на отклонения незабавно да предприеме корекции в него. Дейността на съвременните неонатологични отделения е немислима без наличието на подобен род апаратура. Благодарим на кампанията „Шанс за живот, шанс за нови спомени”, каза д-р Велева Началник отделение по неонатология. За кампанията на P&G „Шанс за живот, шанс за нови спомени” Кампанията „Шанс за живот, шанс за нови спомени” се провежда в периода от 1-ви септември до 30-ти ноември 2010г. Нейната задача е да ангажира гражданското общество, за да помогне на 6000 недоносени деца, които се раждат всяка година в България, като осъществи дарителски и информационни дейности. Мисията на кампанията е да продължи оборудването на неонатологични звена съобразно Европейските критерии за окомплектованост на залите за първична реанимация. Цел на инициативата е да бъдат дарени 41 апарата за мониторинг на жизнено важни показатели на новороденото дете – Пулсоксиметри в 35 от най-големите родилни отделения, в 27 български града. През 2009г. благодарение на тази кампания бяха оборудвани 40 родилни отделения в 33 града в страната с респираторни апарати Neopuff. Средствата за даренията ще бъдат осигурени от продажбите на продукти на Procter & Gamble, които са включени в кампанията. Освен дарителските дейности, инициативата цели да информира обществеността за преждевременното раждане, причините, които довеждат до него и здравните рискове, на които недоносените деца са изложени.
Публикувано на: 2010-11-10
МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД-Кърджали вашето място за здраве и грижа
Свържете се с нас +359 361 683 48
Адрес бул. „Беломорски“ 53

Научи повече

Полезни страници