ГРИПНА ЕПИДЕМИЯ
Прекратяват се свижданията в болницата. Препоръчва се допускане на такива само в краен случай, напр. за полагане на грижи за болния, и то на лица без симптоми на респираторно заболяване и след инструктаж за ограничаванена контактите и поставяне на маска. Преустановяват се плановите операции, а оперативната дейност се извършва след преценка на индикациите от специалисти.
Публикувано на: 2011-01-26
0361 /6 83 48
МБАЛ