ІІ НАЦИОНАЛНА СРЕЩА ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ"ПРОФ. ТОШКО ПЕТРОВ"
Национален алианс „Живот за България” с председател чл.-кор. проф. Дамян Дамянов,дмн, Вестник ”Български лекар” с главен редактор д-р Тотко Найденов и Сдружение „Обществена коалиция за здраве – Кърджали” с председател инж. Хасан Азис – кмет на община Кърджали ОРГАНИЗИРАТ На 15 април 2011г. (петък) в Дома на здравето под домакинството на Регионална здравна инспекция - Кърджали провеждането на Втората национална среща по обществено здраве „Проф. Тошко Петров” на тема: „Здравен статус, здравна и сексуална култура сред подрастващите.” Първият носител на наградата „Проф.Тошко Петров” е акад.Богдан Петрунов. Тя му бе връчена по време на Първата национална среща по обществено здраве през 2010г. за цялостна дейност и принос в областта на общественото здравеопазване. П Р О Г Р А М А 11.00 - 11.15 ч. Откриване и приветствия 11.15 - 11.30 ч. „Здравен статус на учениците от област Кърджали” Доц.д-р Жени Стайкова,дм – Директор на РЗИ, зам.-председател на ОКЗ 11.30 - 11.45ч. „Сексуално здраве и сексуална култура сред подрастващите в област Кърджали” Д-р Тодор Черкезов,дм – Изп. директор на МБАЛ”Д-р Ат.Дафовски”АД, Секретар на ОКЗ 11.45 – 12.00 ч. Представяне на учебно помагало „Здравна азбука” Д-р Тотко Найденов – автор 12.00 – 12.15 ч. Дискусия 12.15 - 12.30 ч. Представяне на филм „10 години програма СИНДИ в зона Кърджали” 12.30 – 13.00 ч. Връчване на наградата „Проф.Тошко Петров” 13.30 ч. Молебен за здраве и любов на българския народ Акад. Тошко Петров (1872-1942) Проф. д-р Тошко Петров е роден в Ловеч. Следва медицина в Женева, дипломира се в Лион. Специализира в Тулуза и Париж. Възпитаник е на френската медицинска школа. Работи като околийски лекар в Тетевен, Русе и Ботевград. Основоположник на научната хигиена и създател на българската хигиенно-противоепидемична школа. Основател на Хигиенния институт при Главна дирекция на народното здраве (1910-1919) и негов пръв началник. Основател и пръв завеждащ Катедрата по хигиена и социална администрация при Медицински факултет на Софийския университет (1919-1942). От 1919 година е редовен професор по хигиена и социална медицина. Два пъти е избиран за декан на МФ (1920/1921 и 1924/1925). През 1929 година придобива званието „академик”. Основател и председател на Микробиологичното дружество и на Дружеството по хигиена и предпазна медицина, председател на Природо-математическия клон на БАН. Член на Постоянния международен комитет по професионални болести. Автор е на много научни трудове. Повече от едно десетилетие преди Александър Флеминг да открие пеницилина (1929), проф. д-р Тошко Петров установява, че мухлясалият хляб съдържа пеницилин и предпазва от заболяване от холера.
Публикувано на: 2011-04-13
0361 /6 83 48
МБАЛ