Представиха "История на хирургията в България"
Първата написана досега енциклопедична история на хирургията у нас представиха в болница авторите й проф. д-р Дамян Дамянов,дм и проф. д-р Миладин Апостолов, дм . Двамата видни научни дейци, които дойдоха в Кърджали се срешнаха с лекари, хирурзи, началници на отделения в болницата, учени, ръководители на здравни институции. В книгата, по своята същност библиографска, е описано развитието на хирургията в България от възникването й като медицинска дейност до наши дни. Първите страници ни отвеждат във времето на траките. Съдържа и дисертации на водещи наши хирурзи, обхващащи като период цял век. Изключително ценно за лекарите е, че в „История на хирургията в България” ще намерят опит, който не могат да открият в други издания. Систематизирано е направен преглед на дейността на Българското хирургическо дружество. Книгата предизвика интерес и въпроси сред участниците в срещата, като например този дали в нея има страници и за Кърджали.
Публикувано на: 2011-05-14
0361 /6 83 48
МБАЛ