Д-р Черкезов представя книгата си "Бит, традиции и здраве на населението от Източните Родопи".
На 13.V.2011г. в Художествената галерия “Станка Димитрова” в гр. Кърджали бе представена книгата „Бит, традиции и здраве на населението от Източните Родопи” с автор д-р Тодор Черкезов, д.м. Пред присъствуващите повече от 200 представители на местната интелигенция авторът сподели мотивите, които са го подтикнали да напише книгата – близо тридесетгодишната му работа в гр.Кърджали като практикуващ лекар, председател на колегията на БЛС и изпълнителен директор на областната болница – опит, който му дава възможност за анализ, обобщения и изводи за развитието и състоянието на общественото здраве, проектирано върху бита и традициите на местното население. Друг важен мотив е да се покаже реалната картина на живота на хората в този колкото познат, толкова и непознат край на България, често представян по-скоро в негативна светлина. Според рецензентите – проф. д-р Миладин Апостолов, д.м.н. и на доц. Бианка Торньова, д.п. книгата предлага задълбочено изследване на цялостната концепция за здравето, очертава и специфичните особености по пътя на развитие на региона от традиционализъм към модерност с произтичащите от това последици върху материалната и духовна култура на населението. Кметът на община Кърджали Хасан Азис подчерта необходимостта от подобни изследвания в изграждането на правдива и реална представа за Кърджали и региона и специално отбеляза, че освен с фактите и анализите книгата е написана с много любов – към родния край и хората. На презентацията присъствува чл.кор.проф. д-р Дамян Дамянов – председател на СУБ, който поздрави автора. Д-р Тодор Черкезов, получи специален приз – Златната хипократова клетва от Балканската асоциация по история и философия на медицината. Поздравителни адреси изпратиха Президентът на Република България Георги Първанов и министърът на културата Вежди Рашидов.
Публикувано на: 2011-05-13
0361 /6 83 48
МБАЛ