МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД-Кърджали

Начало / Отеления

Бойко Борисов връчи чек на стойност 5 305 104 на МБАЛ"Д-р Ат.Дафовски"

Бойко Борисов връчи чек на стойност 5 305 104 на МБАЛ"Д-р Ат.Дафовски"

Настоящият проект предвижда закупуване на медицинска апаратура, което от една страна да замени старата, а от друга страна да допълни наличната. По този начин ще се осигури високо качество на диагностиката в болницата в съответствие със световните изисквания за ранно откриване на онкологични заболявания и предоставяне на медицински услуги с гарантирано по-високо ниво на безопасност както за служителите, така и за пациентите. Предвиденото оборудване е съобразено с нуждите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали и е свързано със спецификата на оказваната медицинска помощ в регион Кърджали. Следва да се има предвид, че с проектното предложение се предвижда задължително инвестиционен компонент и доставка на оборудване, взаимосвързани помежду си на обща стойнос 5,3 милиона лева. Предвидените строително - ремонтни дейности са за около 1,3 млн.лв и ще се извършват само в помещенията, в които ще бъде доставено и монтирано специализираното медицинско оборудване. • Дигитална ехографска система • Компютърен томограф - 16 среза • Станционарен дигитален рентгенов апарат за графични изследвания. • Конвенционален дигитален графично скопичен рентгенов апарат • Консолидирана система за клинико-химични и имунологични изследвания за клинична лаборатория • Ендоскопска система окомплектована и с конфокален лазарен гастроскоп и конфокален лазарен колоноскоп • Дигитална ендоскопска видео система за автофлуоресцентни изследвания на белия дроб По този начин ще се постигне трайното подобряване на инфраструктурата на отделенията, в които е предвидена интервенция по настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. В проектното предложение са отчетени нуждите и потребностите на групите в неравностойно положение. От една страна, адаптирането на болничната инфраструктура за нуждите на хората с увреждания, а от друга, подобряването достъпа до здравни услуги на представителите на ромското етническо малцинство, В тази връзка проектът ще допринесе за постигане на втората конкретна цел на настоящата схема, а именно: „да се осигури социално включване и равен достъп на групите в неравностойно положение, включително ромите“.
Публикувано на: 2011-06-09
МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД-Кърджали вашето място за здраве и грижа
Свържете се с нас +359 361 683 48
Адрес бул. „Беломорски“ 53

Научи повече

Полезни страници