БОЛНИЦИТЕ ДЛЪЖНИ ДА ИНФОРМИРАТ ПО ОБРАЗЕЦ ЗА ПРЕЖДЕВРЕМЕННО ИЗПИСВАНЕ
Всяка болница е длъжна да представя на пациентите за подпис информирано решение за преждевременно изписване по специален образец. Това се казва в изменение на Наредба 49, което вчера беше обнародвано в “Държавен вестник”. Промените се правят, за да се гарантират по-добре правата на пациентите и лекарите. В документа се посочват възможните рискове за здравето и живота на пациентите при по-ранното им изписване. Те могат да напуснат болницата едва след като го подпишат. Ако въпреки това са съгласни да напуснат клиниката, по този начин е сигурно, че хората наистина са наясно с рисковете и сами са взели това решение. Този документ пази и сигурността на лекарите, тъй като те не могат да накарат насила хората да стоят в болниците. В случаите когато пациентите доброволно са напуснали болницата по-рано и след това са настъпили усложнения, медиците няма да са отговорни за това. В информираното решение се посочва и че при преждевременно напускане на лечебното заведение, разходите по оказаните медицински грижи остават за сметка на пациента. Новата мярка влиза в сила от 12 август.
Публикувано на: 2011-07-13
0361 /6 83 48
МБАЛ