МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД-Кърджали

Начало / Отеления

„Създаване на високотехнологичен сектор за ранна и точна диагностика на онкологични заболявания”

„Създаване на високотехнологичен сектор за ранна и точна диагностика на онкологични заболявания”

На пресконференция Д-р Черкезов,дм, изпълнителен директор на болницата представи пред гости и журналисти проектът за „Създаване на високотехнологичен сектор за ранна и точна диагностика на онкологични заболявания” който е част от рамковата инвестиционна програма на Министерството на здравеопазването по схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни заведения в градските агломерации”. 13 лечебни заведения от цялата страна ще бъдат включени към инвестиционната програма, с общ бюджет 147 млн. лв. Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. „До средата на следваща година ще стартира най-мащабния проект, който се е осъществявал в болницата от 20 години насам”, заяви пред медиите изп.директор на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” д-р Тодор Черкезов,дм. На пресконференцията присъстваха областния управител Иванка Таушанова ,националания координатор по средносрочните инвестиционни програми на Министерството на здравеопазването инж. Стойка Таскова, представители на РЗИ директорът на РЗОК Д-р С.Ангелова ,директори на лечебни заведения и лекари. Кърджалийската болница ще усвои по проекта 5 305 104 лв., като срокът за изпълнение е 24 месеца. След реализирането на проекта, секторът за ранна диагностика ще разполага с 4 основни отделения – образна диагностика, клинична лаборатория, отделение по хирургия за Гастроентерология и отделение за изследвания на белия дроб. 1,3 млн лв. са предвидени за строителни дейности за осигуряване на условия за монтаж и въвеждане в експлоатация на доставената по проекта медицинска апаратура. Останалите 4 млн. лв. са за доставка и монтаж на високоспециализирана медицинска апаратура с основно предназначение ранна диагностика и лечение на онкологични заболявания. Кърджалийската болница ще разполага с дигитална ехографска система, компютърен томограф – 16 среза, стационарен дигитален рентгенов апарат за графични изследвания, конвенционален дигитален графично скопичен рентгенов апарат, консолидирана система за клинико-химични и имунологични изследвания за клинична лаборатория, ендоскопска система окомплектована и с конфокален лазерен газтроскоп и конфокален лазерен колоноскоп, дигитална ендоскопска видео система за автофлуоресцентни изследвания на белия дроб и реанимобили. Д-р Черкезов каза, че в област Кърджали се забелязва тенденция от 2000 г. в увеличението на злокачествените заболявания с два пъти повече. Всяка година се регистрират средно около 500 пациенти. Реализирането на проекта ще даде шанс за по ранното диагностиране и по-успешно лечение на пациентите. Целевите групи, които ще бъдат засегнати от ефекта на настоящия проекта са онко болните, болните в неравностойно положение, хората с увреждания, пациентите на лечебното заведение и цялото на селение на област Кърджали. Директорът на болницата, допълни, че след откриването на пътя през Маказа, кърджалийската болница може да стане обект на лечение на пациенти от южна Гърция, както и от Турция.
Публикувано на: 2011-10-14
МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД-Кърджали вашето място за здраве и грижа
Свържете се с нас +359 361 683 48
Адрес бул. „Беломорски“ 53

Научи повече

Полезни страници