Възпоменание!
Д-р Атанас Дафовски е роден в будното родопско село Петково.Завършил медицинския институт в София през 1951 г. и идва на работа в гр.Кърджали.Започва работа в тогавашната градска болница.От 1960 година е главен лекар на Окръжна болница.Положи много усилия при проектирането, изграждането и обзавеждането на новата съвременна сграда на болницата. През 1979 година той бе удостоен със звание "Заслужил лекар". Сега здравното заведение в Кърджали носи неговото име. В този момент, когато отдаваме почит към паметта на д-р Дафовски ние скланяме глави пред паметта на всички здравни работници покойници, които със своя труд са допринесли за доброто име на болницата.
Публикувано на: 2006-04-14
0361 /6 83 48
МБАЛ