ДО ГЛАВНИЯ РЕДАКТОР НА ВЕСТНИК „РЕПУБЛИКА”

 Във връзка с публикация на вестник”Република” от 16.05.2012г. озаглавена „В болницата само на турски”, Ви информираме ,че поместената   информацията е невярна, всява етническо напрежение  и  подронва  авторитета и доброто име на най – голямото  лечебно заведение  в област Кърджали.

Държа да отбележа, че  в чл. 36 от Конституцията на Република България, българският език е определен като единственият официален за страната и като такъв, той винаги се използва в непосредствените отношения  между медицинския персонал  и пациентите.

В процеса на назначаване на персонал, Ръководството на лечебното заведение неотклонно следва въздигнатия в чл. 8, ал. 3 от Кодекса на труда принцип за недопускане на всякаква пряка или непряка дискриминация, основаваща се на народност или етническа принадлежност на работещите лица.

Не напоследно място, изразявам категоричното си несъгласие  с изложените твърдения за поставяне в болничното заведение на указателни табели, изписани с правописни грешки. Всички официални документи и опознавателни знаци, на територията на МБАЛ„Д-р Атанас Дафовски”, са употребени на общовалидния български език, без правописни или пунктуационни грешки.

Надявам се редакцията на вестник „Република ” в бъдеще да проверява информацията, която публикува. Ръководството на МБАЛ „Д-р Атанас ДафовскиАД винаги е предоставяло информация относно въпроси свързани с болницата, поради което за нас е необяснимо, кое е породило необходимостта от публикуване на непроверена и невярна информация.

                                     

 

д-р тодор Черкезов, дм

Изпълнителен директор

        

Публикувано на: 2012-05-17
0361 /6 83 48
МБАЛ