МИНИСТЪР АТАНАСОВА ОТКРИ ОБНОВЕНАТА ЦЕНТРАЛНА СТЕРИЛИЗАЦИОННА

На 26 октомври 2012 година Министърът на здравеопазването Десислава Атанасова откри обновената Централна стерилизационна в МБАЛ”Д-р Атанас Дафовски”АД. Присъстваха областният управител Иванка Таушанова, Цвета Караянчева – народен представител , директори на областни болници, ръководители на здравни и социални институции, лекари, медицински специалисти и гости на лечебното заведение.
Министър Атанасова приветства ръководството на болницата и работещите в нея медици по повод 80-годишния юбилей на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“, който се чества днес. „Този знаков момент полага началото на системата на здравеопазването в Източните Родопи, изконният български край, който преди 100 години стана част от нашата Родина“, каза здравният министър. Тя подчерта, че въпреки съществуващите трудности и предизвикателства, през всичките тези години работещите в болницата са доказали за пореден път желанието и амбицията си да надграждат постигнатото.
Д-р Черкезов изказа благодарност към министерството на здравеопазването за предоставени средства. С реализирането на проекта се покриват напълно високите изисквания на стандарта за болничната хигиена и по този начин се осигурява цялостната защита на пациентите от инфекции. С постигането на стерилна среда болницата реализира и допълнителен икономически ефект поради намалената употреба на антибиотици, дезинфектанти и антибактериални средства.
Лентата бе прерязана от Министърът на здравеопазването Десислава Атанасова.
Средствата за обновяване на болничната структура са осигурени от Министерство на здравеопазването и са на стойност 744 хил. лв. Извършен е ремонт на помещенията и е доставено ново оборудване – две нови стерилизационни машини, миялна машина и газов стерилизатор.
Министър Атанасова съобщи и че предстои стартирането на проект по оперативна програма „Регионално развитие” за създаване на високотехнологичен сектор за ранна и точна онкологична диагностика на стойност 5.3 милиона лв. В резултат на това българските граждани в района на Кърджали ще имат реален достъп до високите технологии, навлизащи в световното здравеопазване. 

                   

Публикувано на: 2012-10-26
0361 /6 83 48
МБАЛ