Световен ден на ХОББ
МБАЛ „Д-Р АТАНАС ДАФОВСКИ” АД , ГР. КЪРДЖАЛИ

ОРГАНИЗИРА
ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СВЕТОВНИЯ ДЕН ЗА БОРБА С ХОББ
на 16.11.2012 година от 7.30 до 14.00ч.
В ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ НА 6 ЕТАЖ НА МБАЛ”Д-Р АТ.ДАФОВСКИ”АД
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА БЕЗПЛАТНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДИШАНЕТО И ПРИ НЕОБХОДИМОСТ КОНСУЛТАТИВЕН ПРЕГЛЕД ОТ СПЕЦИАЛИСТ-ПУЛМОЛОГ


ХРОНИЧНА ОБСТРУКТИВНА БЕЛОДРОБНА БОЛЕСТ

Хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) е един най-сериозните проблеми на здравеопазването в световен мащаб, свързан най-вече с тютюнопушенето. По данни на Световната здравна организация около 10% от населението на планетата страда от заболяването, като всяка година се регистрират близо 3 милиона смъртни случаи. Счита се, че до 2020 година ХОББ ще бъде третата водеща причина (след сърдечния инфаркт и мозъчния инсулт) за умиранията сред населението. Въпреки високата заболеваемост от ХОББ, информираността на хората за болестта е крайно недостатъчна – 75% от болните не знаят, че имат заболяване.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ХОББ?

Това е Хронична Обструктивна Белодробна Болест.
Хронична, защото не може напълно да се излекува.
Обструктивна, защото има стеснения на дихателните пътища.
Белодробна, защото е на органа, отговорен за дишането.
Болест, защото уврежда здравето на човека.
Рискови фактори за ХОББ
Рисковите фактори за ХОББ могат да бъдат ендогенни (фактори от организма на човека) и екзогенни (фактори от околната среда).
Основният екзогенен рисков фактор, причиняващ ХОББ е тютюнопушенето. Около 15% от всички пушачи развиват болестта. Затова някои наричат ХОББ “болест на пушачите”.
Други рискови фактори са: замърсеният атмосферен въздух; честите инфекции на дихателните пътища; интензивната и продължителна експозиция на вредни вещества в работната среда (прахове и химикали); социално-икономическият статус (напр. нисък прием с храната на антиоксидантните витамини А, С и Е и други); полът; възрастта и други.
КАКВИ СА ОПЛАКВАНИЯТА ПРИ ХОББ?
Болните с ХОББ най-често са мъже, над 50 години, пушачи, които се оплакват от кашлица, отделяне на храчки и прогресивно нарастващ задух.
- Кашлица
Кашлицата обикновено е първият симптом на заболяването и представлява защитна реакция на организма, целяща механично изчистване на белия дроб от замърсявания, поети при вдишване. В зависимост от фазата на заболяването, тя променя своя характер и сила. При изостряне на болестта кашлицата е по-силна, пристъпна и дразнеща, а при стихване на процеса - по-слаба и по-краткотрайна. Кашлицата е хронична, със сезонен характер, засилваща се през студените влажни месеци, по-силно изразена сутрин, съпроводена с отделяне на различни по количество и качество храчки.
- Отделяне на храчки
Нормално в дихателните пътища се отделя малко количество секрет, който служи за залавяне (залепване) на бактерии и вредни частици, попаднали в тях чрез вдишания въздух. Обикновено това количество е незначително и не се отделя като храчки. Когато бронхите са раздразнени и възпалени, количеството секрет се увеличава и това води до отделяне на храчки. Ако се прибави инфекция в бронхите или в белия дроб, секретът става гноен, а храчките - зелени, жълти или сивкаво оцветени.
- Задух
Задухът се появява най-напред след физическо усилие. Нормално човек не усеща и не осъзнава дишането си. Когато то е затруднено, в гръдния кош се получава усещане за задух, което се описва като тежест, стягане или притискане в гърдите. При някои заболявания затруднението в дишането (задухът) се получава на пристъпи (астма), докато при ХОББ задухът по-често е постоянен, с периоди на засилване и отслабване.
Задухът при ХОББ постепенно прогресира, ограничавайки двигателната активност на болния. Процесът спираловидно напредва, като се самоподдържа.
Протичането на ХОББ е вълнообразно, с фази на обостряне и подобрение. С напредване на болестта се появяват белези на дихателна недостатъчност – посиняване на лигавиците (цианоза), сънливост през деня и безсъние през нощта, главоболие, обърканост, възбуда, и други.
ЛЕЧЕНИЕ НА ХОББ
Радикално лечение не съществува, има само контрол върху симптомите на заболяването. Ключовият момент в лечението е прекратяване на тютюнопушенето. Кашлицата не трябва да се подтиска с медикаменти, защото тя е защитен механизъм за ефективно очистване на бронхите. Лечението на храчките е свързано с втечняване на секрета, като най-доброто средство за това е достатъчния прием на течности – минимум 1,5 л дневно. При обостряне на състоянието се прибавят и лекарства, наречени секретолитици. Задухът се лекува с медикаменти, разширяващи бронхите, (бронходилататори), предписани от лекар.

КАК СЕ ПОСТАВЯ ДИАГНОЗАТА ХОББ?
Диагнозата се поставя от лекар на основата на подробна анамнеза, преглед и потвърждение на обструкцията на дихателните пътища със спирометрия.
Спирометрията е инструментален метод за изследване на белодробната функция. Обикновено за 1 секунда човек може да издиша 80% от вдишания въздух. При ХОББ това количество е намалено.

КОЛКО ЧЕСТО БОЛНИТЕ С ХОББ ТРЯБВА ДА ПОСЕЩАВАТ ЛЕКАР-СПЕЦИАЛИСТ (ПНЕВМОЛОГ/ФТИЗИАТЪР)?
- Два пъти годишно за извършване на клиничен преглед и спирометрия.
- Веднъж на всеки две години за рентгенография на гръден кош и бял дроб.
Диспансерното наблюдение на болните с ХОББ продължава до края на живота им

ПРОФИЛАКТИКАТА НА ХОББ ВКЛЮЧВА:
• Отказване на тютюнопушенето и прекратяване излагането на тютюнев дим.
• Своевременно и ефективно лечение на възпалителните заболявания на горните дихателни пътища и белите дробове, особено в детската възраст.
• Повишаване на имунната защита на организма чрез упражняване на двигателна активност (спорт, туризъм), здравословно хранене, закаляване, имунопрофилактика.
• Преустановяване излагането на въздействието на рисковите фактори (вредни вещества) от атмосферния въздух и работната среда.
Хроничната обструктивна белодробна болест не е присъда за хората, страдащи от нея. Спазвайки предписанията на наблюдаващия пулмолог, те могат в значителна степен да подобрят качеството на своя живот.

Публикувано на: 2012-11-14
0361 /6 83 48
МБАЛ