Пътят към юбилея
На 25 октомври по случай 80 годишния юбилей на МБАЛ”Д-р Атанас Дафовски” бе представена книгата „Пътят към юбилея” .
Представи я доц.д-р Дора Щерева от Филиала към Пловдивсия университет в Кърджали.
..Трябва да имаш голямо сърце, за да можеш с цената на ограмни тегоби , на тежък в отдалечен и тънещ в невежество край да посветиш себе си на едно неясно бъдеще..
В книгата са събрани исторически факти и илюстрации за началото на здравното дело в града, за първата болница, открита през 1932 година, за първите лекари, фелдшери, акушерки, милосърдни сестри. Проследени са факти, личности и събития, белязали „пътя към юбилея“. Книгата е второ осъвременено издание ,корицата е дело на художника Владимир Чукич.
В този кърджалийски край винаги е нужен апостолски дух , за да се работи , каза изпълнителният директор на болницата д-р Тодор Черкезов,дм. Такива са били тези, които са пристигнали от всички краища на Тракия и Македония, от Софийско, Пловдивско и Смолянско , останали са тук и посветили своя живот в служба на хората от този край и изрази презнателност към предците на съвременните лекари.
Особен акцент в книгата е поставен върху личността на д-р Ат. Дафовски, с чието име се свързва процес на бурно развитие и модернизиране на лечебното заведение. „Новият век“ е наречена тази част от книгата, в която подробно се описва случилото се от 2002 г. насам – време, в което д-р Т. Черкезов ръководи болницата, време, изпълнено с трудности и промени, време на обрати и спадове, време на градеж. Създаден е медицинският център „Авицена“, пребазирано е детското отделение, основно са преобразени родилното и неонатологичното отделение, с ново оборудване и в нова обстановка действат секторите за интензивна медицина в кардиологията и неврологията. През 2005 г. болницата получава сертификат за изпълнение на международния стандарт ISO 9001-2000. След 2005 г. започва обогатяване на оборудването с нов клас медицинска апаратура, изградено е ново и модерно АГ отделение,продължава модернизацията на апаратурата.През 2006 г. акредитационната оценка е отлична, създаден е Болничен център за обучение и развитие, а през 2007 г. е открито и спешно приемно отделение, оборудвано съобразно стандартите и изискванията. Болницата получава сертификат за „Лидер по престиж и качество“ от независимата организация „Актуалидат“. През 2008 г. е открит хоспис „Добролюбие“ – изключително ценна придобивка, модерна структура за медицинско и социално обслужване. В края на същата година започва да действа нов информационен център с централна регистратура, изцяло са обновени стопанските обслужващи звена. През 2009 г. е закупен и инсталиран единственият в Родопите ядреномагнитен резонанс. През 2010 г. започва дейност и лаборатория за инвазивна кардиологична диагностика и терапия, започва изграждане на отделение за еднодневна хирургия. През 2011 г. МБАЛ „Д-р Ат. Дафовски“ е вписана сред европейските болници, които гарантират качествено медицинско обслужване, а д-р Т. Черкезов получава „Златна книга“ и „Златен печат“. Предстои реализирането на проекта за създаване на високотехнологичен сектор за ранна точна диагностика на онкологични заболявания...
Особено развълнуван от представянето на книгата бе д-р Димитър Калайджиев ...Ние бяхме щастливо поколение ординатори , което можеше да са учи както от клиничния опит , така и от гражданското поведение на лекари като д-р Атанас Дафовски и д-р Сребренов, спомня си той за миналите години. Разказа за д-р Кирков, който който е пренасял болни на гърба си когато е бил участъков лекар в Бенковски, както и за други случай от стравна на медици.
На представянето на книгата бяха Иванка Таушанова –областен управител, доц.д-р Жени Стайкова,дм-директор на РЗИ –Кърджали, директори на лечебни заведения от страната, д-р Васил Лекоманов, бивш директор на лечебното заведение, д-р Мими Виткова бивш министър на здравеопазването , сега изпълнителен директор на фонд”Доверие” д-р Румяна Тодорова , бивш директор на НЗОК, бивши и настоящи лекари и медицински сестри и много други гости.

    

   
Публикувано на: 2012-10-25
0361 /6 83 48
МБАЛ