ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ОБЛАСТНАТА БОЛНИЦА – РЕГИОНАЛЕН МОДЕЛ ЗА КАЧЕСТВЕНО ЛЕЧЕНИЕ И МОДЕРНО УПРАВЛЕНИЕ”
На 25-26 октомври в конферентната зала на х-л „Арпезос” се проведе ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ОБЛАСТНАТА БОЛНИЦА – РЕГИОНАЛЕН МОДЕЛ ЗА КАЧЕСТВЕНО ЛЕЧЕНИЕ И МОДЕРНО УПРАВЛЕНИЕ”
Т я се проведе по повод 80години от създаването на МБАЛ”Д-р Атанас Дафовски”АД. Конференцията бе открита от областния управител Иванка Таушанова , която приветства участниците. Радващо е че, болницата в Кърджали е пример за успешен мениджмънт, висока технологична база но и стремеж тук да се прилагат не само специализирани, но и чисто човешки и терапевтични грижи към пациентите съчетани с хостилистичен подход . МБАЛ”Д-р Атанас Дафовски”АД и нейното ръководство в лицето на д-р Тодор Черкезов доказа ,че успешно управлява европейските средства по проекти, а те са сериозна ниша за модернизацията на болничното здравеопазване, отбеляза г-жа Таушанова, областен управител на Кърджали.. Надявам се днес да чуем доклади, които ще ни ориентират в иновативните световни и европейски практики и ще предложи рационални решение , допълни областният управител и пожела ползотворна работа и успех на участниците във форума.

   
Приветствие към присъстващите отправи и проф.д-р Цекомир Воденичаров – председател на Организационния комитет и декан на ФОЗ, МУ – София.
Като декан на ФОЗ, МУ – София , който представлявам е особена чест да присъствам на тази юбилейна научна конференция , която третира един изключителен актуален проблем - как една болница може да се превърне в модел на качествено лечение и модерно управление, не само в регионален, но и в национален мащаб – каза проф.Воденичаров. Той похвали изпълнителният директор д-р Тодор Черкезов за добрия мениджмънт в болницата през последните 10г. След това поздрави целия колектив на МБАЛ”Д-р Атанас Дафовски”АД за празника и всички участници в конференцията.

   
Д-р Черкезов благодари на всички участници за проявената отзивчивост и готовност да се включат в проявата.
В програмата бяха включени тематични направления:Здраве, здравна грамотност , трудова медицина, Управление на болници,
Превантивна медицина, Клинична медицина – вария ,Болниците пред новите предизвикателства.
Лекции изнесоха известни в областта на медицината светила.
    

 

Публикувано на: 2012-10-25
0361 /6 83 48
МБАЛ