ПОКАНА
                                                             

На 20 декември  2012г от 11.00ч. в конферентната зала на лечебното заведение ще се проведе встъпителната пресконференция във връзка с
Проект: "Засилване на сътрудничеството между болниците и медицинския персонал в Комотини и Кърджали за техния най-добър отговор в случай на спешни случаи с фокус върху автомобилни катастрофи/MediciNet", одобрен за финансиране по Програмата за Европейско териториално сътрудничество “Гърция-България 2007-2013 г” съгласно сключен Договор № В2-1.3

Публикувано на: 2012-12-14
0361 /6 83 48
МБАЛ