МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД-Кърджали

Начало / Отеления

Проект: "Засилване на сътрудничеството между болниците и медицинския персонал в Комотини и Кърджали за техния най-добър отговор в случай на спешни случаи с фокус върху автомобилни катастрофи/MediciNet"

Проект: "Засилване на сътрудничеството между болниците и медицинския персонал в Комотини и Кърджали за техния най-добър отговор в случай на спешни случаи с фокус върху автомобилни катастрофи/MediciNet"


Днес 20.12.2012 г. се проведе встъпителната пресконференция във връзка с Проект: "Засилване на сътрудничеството между болниците и медицинския персонал в Комотини и Кърджали за техния най-добър отговор в случай на спешни случаи с фокус върху автомобилни катастрофи/МеdiciNet", одобрен за финансиране по Програмата за Европейско териториално сътрудничество "Гърция-България 2007-2013 г" съгласно сключен Договор № В2-1.3.
Проектът има за цел:
- Осъвременяване на качеството на живот;
- Установяване на сътрудничество по въпросите на здравето и социална защита;
- Увеличете ефективността на здравните и медицински грижи на двете болници, насочени към предоставяне на модерни
услуги за гражданите;
- Надграждане на спешната помощ, която двете болници предоставят на хората
- Насърчаване на благоденствието на жителите на трансграничната зона
- Стимулиране на социалното съзнание по отношение на здравните проблеми
- Създаване на силно сътрудничество между две болници
- Създаване на поредица от процедури в управлението на извънредни ситуации, което ще подобри ефективността на
системата
- Осигуряване на нови, подобрени здравни услуги за граждани и туристи от трансграничната зона за спасяването на
човешки животи.
Очакваните резултати от проекта са:
* Ново модерно оборудване, фокусирано върху извънредни ситуации в двете болници
* Протокол от научен симпозиум;
* Меморандум за сътрудничество,
* Обновяване на операционните зали в болницата Кърджали
* Нова централена климантична инсталация в болница Кърджали
* Нова, напълно оборудвана линейка (за болницата в Комотини)
* Ново цифрово оборудване
* Екшън план за управление на извънредни ситуации
* Мрежа за сътрудничество
* Трансгранично сътрудничество чрез семинари
* Създаване на триезичен материал насочващ хората в здравните проблеми
* Нов уеб сайт
* План за комуникация
* 15 "документален филм на английски език със субтитри на български и гръцки
По-конкретно, най-важните резултати са следните:
- Намаляване на пътнотранспортните произшествия, чрез рекламни кампании;
-Минимизиране на човешките загуби чрез нови модерни здравни услуги;
- Създаване на отговорност у гражданите по отношение на разумното шофиране
Дейностите, по проекта са организирани логически в шест работни пакета (РП), формулирани в дейности, свързани с изпълнението и съдържанието на всеки пакет:
РП 1: Управление и координация на проекта
РП 2: Разпространение на информация и публичност
РП 3: Съвместни дейности и сътрудничество за съвместно управление на извънредни ситуации
РП 4: Организиране на специализирани курсове за медицинския персонал
РП 5: Закупуване на оборудване
РП 6: Подобряване на инфраструктурата на операционните зали. Ремонтни дейности на операционните зали. Доставка и монтаж на централна климатична система за операционния блок.
     
Публикувано на: 2012-12-20
МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД-Кърджали вашето място за здраве и грижа
Свържете се с нас +359 361 683 48
Адрес бул. „Беломорски“ 53

Научи повече

Полезни страници