Честит 3 март - Национален празник на България!
И днес йощ Балканът, щом буря зафаща,
спомня тоз ден бурен, шуми и препраща
славата му дивна като някой ек
от урва на урва и от век на век!”

      

    На 3 март 2013 г. се навършват 135 години от Освобождението на България от османско владичество.
    На 3 март през 1878 г. е подписан Санстефанският мирен договор между Русия и Османската империя, с което се слага   краят на Руско-турската война от 1877- 1878г.
    Датата 3 март слага начало на Третата българска държава. 
Санстефанският мирен договор е подписан в градчето Сан Стефано (дн. Йешилкьой) от граф Н. Игнатиев и Ал. Нелюдов от руска страна, и Сафет паша и Садулах бей - от турска. Договорът е предварителен и подлежи на одобрението на останалите Велики сили. Съгласно договора България се учредява като автономна, но васална държава с граници, които обхващат с малки изключения почти всички земи в европейската част на Турция, населени с българи. Общата й площ възлиза на повече от 170 хил. кв. км. Тя има редица права, включително и да иска признаване и от други страни извън подписалите Санстефанския мирен договор, както и правото на международни търговски отношения и на търговски представителства; да сключва търговски, финансови и административно-правни договори със съгласието и одобрението на сюзерена Турция или на попечителя Русия по време на преходния период, както и да има собствена войска и полиция.
     За първи път Трети март се чества през 1880 г. - две години след Освобождението - като Ден на възшествието на престола на император Александър Втори, а през 1882 г., Държавният съвет приема "Списък на неприсъствените дни в Българското Княжество", в който за първи път е записано, че денят 19 февруари се чества като ден на "Заключаването на С. Стефанский договор".
     Съгласно Указ 78 от 31 декември 1887 г. се одобрява списък на неприсъствените дни в България. В него денят 19 февруари се отбелязва като ден на "Освобождението на България".
     С въвеждането на Григорианския календар през 1916 г. денят 19 февруари 1878г. стар стил, става 3 март по нов стил. За първи път по новия стил 3 март е честван през 1917 година.
     Трети март се отбелязва като празник до 1949 г. Еднократно като официален празник денят е отбелязан през 1978 г. по повод на 100-годишнината от Освобождението.  През 1987 г.  3 март е възстановен като официален празник, а през 1990 г. с решение на Народното събрание е обявен за национален празник.
 

Публикувано на: 2013-03-03
0361 /6 83 48
МБАЛ