МБАЛ„Д-Р АТАНАС ДАФОВСКИ” С МОБИЛЕН КРЪВЕН ЦЕНТЪР

Областният управител Иванка Таушанова връчи на  д-р Тодор Черкезов,дм –изпълнителен директор на болницата ключовете на мобилен кръвен център, закупен с европейски пари. Специализираният автомобил е на стойност 413 368 лева и е закупен в рамките на проекта „Доброволно кръводаряване в Родопите (RHO – DONATE)", финансиран от Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013”, по който Областна администрация Кърджали работи в партньорство с област Хасково и регион Източна Македония и Тракия. Линейката е високопроходима, климатизирана и е предназначена за работа в труднодостъпните населени места. 
   Разполага със съвременно медицинско оборудване за кръвовземане, тестване на пробите и съхранението им, което гарантира сигурността и безопасността и на дарителите, и на кръвните банки. Подвижната лаборатория ще осигури възможност да бъдат покрити европейските стандарти за кръводаряване, да бъдат призовани хората към активност и да бъде задоволена нуждата от кръв за спешни медицински интервенции, преди години правихме акции за кръводаряване по общините, но с примитивни условия. Сега нашите усилия ще са подплатени с модерно оборудване обясни д-р Тодор Черкезов,дм, който благодари за направеното дарение. Областният управител Иванка Таушанова изтъкна важността на проекта, който има за цел да фокусира вниманието на обществото върху насърчаването на кръводаряването и нуждата от преодоляване на недостига от кръв. Линейката ще бъде предоставена за управление на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски”.

     
Публикувано на: 2013-04-03
0361 /6 83 48
МБАЛ