ІІІ Регионална конференция по дерматология и венерология
В конференцията специално участие взеха проф.д-р Николай Цанков – председател на Българското дерматологично дружество и декан на МФ на Медицински университет гр.София, проф.Бург от Швейцария, д-р Тонка Върлева – национален координатор на Програмата за борба със СПИН и полово предавани болести, проф.Г.Тасков, доц.Георгиева. В пресконференцията, дадена специално за местните и централни медии, председателят на Организационния комитет на проявата доц.д-р Румяна Янкова – ръководител на Катедрата по дерматология и венерология в МУ – гр.Пловдив посочи основните акценти на програмата, разгърната в три научни заседания: -СПИН и полово предавани болести като епидемиология и рискови фактори за нашата страна -Национален консенсус за диагностика и лечението на уртикарията -Ролята на биологичните модулатори като терапевтична възможност в дерматологията С особен интерес бе посрещната лекцията на проф.Бург от Швейцария, посветена на теледерматологията като модерен способ за консултация и диагностика на редица кожни заболявания.
Публикувано на: 2006-05-17
0361 /6 83 48
МБАЛ