МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД-Кърджали

Начало / Отеления

В ПАМЕТ НА ПРОФ. ДИМИТЪР ДИМИТРОВ !

В ПАМЕТ НА ПРОФ. ДИМИТЪР ДИМИТРОВ !

                 
С прискърбие Ви съобщаваме, че на 16.06.2013г. в гр.София е починал проф. Димитър Димитров.

Проф. д.ик.н. инж. Димитър Йорда­нов Димитров е известен български учен по теория на организацията и управлени­ето на социално-икономически системи: конфликтология, синергетика, информатизация, теория на сигурността и стратегиче­ско управление.
Работи като началник-цех, главен ин­женер, генерален директор на Оловно-цинковия завод – Кърджали.
Дълги години е ръководител на катедра "Икономика и управление на про­
мишлеността" във ВИИ "Карл Маркс", създател и ръководител на катедра "На­ционална и регионална сигурност" в УНСС. Основоположник и директор е на първата в България Висша следдипломна школа за систем-организатори.
Бил е заместник-ректор на ВИИ "Карл Маркс" София и заместник-министър на образованието.

Проф. д.ик.н. инж. Димитър Йорданов Димитров е член на Международ­ната академия за организационни и управленски науки, на Международната
академия по информатизация и на Световния парламент по информациология. Академик е на Руската академия на естествените науки и на Международната хуманитарна академия "Европа-Азия". Президент на Международна академия по информатизация - Българско регионално отделение. Президент е на Бъл­гарската асоциация на конфликтолозите и вице-президент на Международната асоциация на конфликтолозите.

Поклон пред светлата му памет!

Публикувано на: 2013-06-21
МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД-Кърджали вашето място за здраве и грижа
Свържете се с нас +359 361 683 48
Адрес бул. „Беломорски“ 53

Научи повече

Полезни страници