ДВЕ НОВИ ЛИНЕЙКИ ПОЛУЧИ МБАЛ „Д-Р АТАНАС ДАФОВСКИ“АД“

Две нови съвременно оборудвани  линейки получи  МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ по  проект „Създаване на високотехнологичен сектор за ранна и точна диагностика на онкологични заболявания в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали” .

Проектът е на стойност  5 305 104 лв млн. лева. той се реализира по оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г” - "Подкрепа за ранна диагностика на онкологични заболявания в държавни лечебни заведения в управление на министерство на здравеопазването".
      

 По проекта е предвидено и  специализираното медицинско оборудване:

• дигитална ехографска система

 • компютърен томограф - 16 среза

 • станционарен дигитален рентгенов апарат за графични изследвания.

 • конвенционален дигитален графично скопичен рентгенов апарат

• консолидирана система за клинико-химични и имунологични изследвания за клинична лаборатория

• ендоскопска система окомплектована и с конфокален лазарен гастроскоп и конфокален лазарен колоноскоп

 • дигитална ендоскопска видео система за автофлуоресцентни изследвания на белия дроб.


Изграждането на високотехнологичния сектор  ще подобри значително ранната и точна  диагностика на   онкологичните заболявания.

 

Публикувано на: 2013-06-18
0361 /6 83 48
МБАЛ