До отделенията на МБАЛ д-р "Ат.Дафовски"
Уважаеми колеги, Днес четвъртък 18.05.2006 от 11.00 часа в голяма зала на болницата ще се проведе общоболничен колегиум на тема: "Лидерството.Качества на лидера" Лекцията ще бъде изнесена от проф.Димитър Димитров -д.и.н. Поканват се всички лекари, старши сестри и служители които проявяват интерес към тематиката.
Публикувано на: 2006-05-18
0361 /6 83 48
МБАЛ