Кръгла маса на тема"Медико -социалните грижи за възрастните хора - потребности и практики"

По повод 5-годишнината на хоспис  „Добролюбие“   МБАЛ”Д-р Атанас Дафовски”АД  бе домакин на кръгла  маса по проблемите на медико-социалните грижи за възрастните хора. Тя се организира съвместно Центъра за демографски изследвания на населението , БЧК-Кърджали и МБАЛ”Д-р Атанас Дафовски”АД  . 

Ще направим анализ на  наличните практики, ще види проблемите и ще обърнем внимание на институциите  какво може да се направи по поставените въпроси, подчерта изпълнителният директор на болницата  в Кърджали д-р Тодор Черкезов. България е на пето място в света  по  брой на най-възрастното население. Всеки четвърти жител  на страната ни е над 60 години,  всеки пети – над 65 години,  обяви  доц. Геновева Михова от Центъра за демографски изследвания на населението. Грешно е схващането, че застаряването на населението засяга само възрастните хора, това съвсем не е така.  Проблемът засяга и средното поколение, което има най-голяма роля за обгрижването им.  Естествено е да се замислим и да изградим своя философия към този процес, за да не се пречи на други области от живота, подчерта доц. Михова. Нашето възрастното поколение са отрудените хора, родени преди, по време  и след Втората световна война, преживели трудностите на мъчителен преход. Това е едно заслужило поколение. По ирония на съдбата то трябваше да плати висока цена, подчерта доц. Михова. А то  се отличава с преданост към следващите поколения , но има много нисък жизнен стандарт.

Увлечена в политически  амбиции и икономическа експанзия Европа  забрави, че остарява. Когато осъзна това, се стресна и  промени т.нар. парадигми в развитието на населението, каза проф. Пенка  Найденова.   Какво се случва в България обаче, Европа знае ли за  нас, учи ли се от нас? Населението във вашия район е най-младото по състав, а вие първи започвате с грижите към възрастните хора, подчерта тя.

Евелина Милушева, директор на дирекция „Социални дейности” – Националния съвет на БЧК представи дейностите на БЧК в помощ  на възрастните хора.

Над 750 пациенти  са получили помощ в хоспис „Добролюбие“  за петте години,  откакто е създаден, сподели директорът Здравко Карамитев .  Хосписът в Кърджали е създаден по програма ФАР през 2008 – 2009 г., отпуснато са  134 0000 евро, след пет години  той  предлага устойчиви грижи на пациентите си. Трябвало  веднага след първата година  да намерят начин да осигурят издръжката му. Уверил се, че по стандартният начин  - с клинични пътеки към Здравната каса и  с делегирани  социални дейности това няма как да стане. Затова  търсят  нестандартни решения.  Първото е   кампания  под надслов „За един по-достоен  живот“ , когато през 2009 г.  създават артгалерия „Милосърдие“. Там  са подредени детски рисунки и творби на  художници от региона, с продажбите им осигуряват средства за издръжка на хосписа.  През 2012 г.  вече има  и арт ателие „Милосърдни сърца“ , идват  деца от града, рисуват заедно с пациентите. Така внесохме пъстрота, уют  и детска глъч в хосписа, сподели Карамитев. Има и изнесени артстени в хотели и заведения в региона,  Ротари клуб  дарява на хосписа билборд, със средствата от наема за него осигуряват издръжката на един болногледач за година. За 5-годишнината са поставили още един билборд в двора на болницата.  Направена е първа копка на алея „Добролюбие“ ,а  девет фирма са участвали в изграждането й със средства и труд . Движение „ Ръка за помощ“ им е много добър партньор.

В дискусията с мнения се включиха  директорът  на НОИ - Свилена Янчина,  Красимир Ралев  -  „Социално подпомагане”, Марина Кирева , директор на „ Хоспис Червен кръст” и  „Дом за стари  хора”,  представителят на секретариата на ОС на БЧК Жана Чакърова- Шукерска, ръководителят  на Движение “Ръка за помощ” към СОУ “П.Р. Славейков” Снежана Сиракова.  Участниците в кръглата маса бяха приветствани от зам.-областния управител Назми Мюмюн, от зам.-кмета на Кърджали Елисавета Кехайова.

 


 
Публикувано на: 2013-10-28
0361 /6 83 48
МБАЛ