УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

Във връзка с осъществявания основен ремонт на главните електрически табла в лечебното заведение и предстоящото монтиране на дизелов агрегат за резервно захранване, подаването на електрозахранване ще бъде преустановено за следните периоди:
- На 09.11.2013г. /събота/ от 09.00 часа до 15.00 часа в сграда Нова болница - Стационар, Образна диагностика /без ЯМР и КТ/, ОФРМ, Аптека, Стерилизация, Клинична лаборатория, СПО, МЦ «Авицена»;
- На 10.11. 2013г./неделя/ от 9.00 часа до 15.00 часа в сграда АГО;
- На 10.11.2013г. /неделя/ от 10.00 часа до 13.00 часа ще бъде изключен трафопоста, т.с. всички сгради–Нова болница, ЯМР, Компютърен томограф, Кухня, Пералня, Туб. диспансер, Гаражи, Ангиограф.
Напомням, че преди изключване на електрозахранването трябва да бъдат спрени всички апарати, компютри, UPS – системи и климатици. При необходимост ще бъде осигурено резервно електрозахранване от съседна сграда или от агрегат на ОУ «ПБЗН».
За помощ и информация следва да се обръщате към следните служители: Панайот Димитров – тел. 0888 62 45 16, инж. Георгиев – тел. 0884 15 28 16 , инж. Топчиева – тел. 0889 27 45 18 и 0897 04 03 49.
Моля за Вашето съдействие, с цел запознаване на подчинения Ви персонал с графика на предстоящото спиране на редовното електрозахранване и гарантиране на непрекъсваемата работа на болничните звена.
Публикувано на: 2013-11-08
0361 /6 83 48
МБАЛ