Благодарност!!
Г-н Гюнер Дурмуш  от с.Стремово  дари  инвалидна количка  за нуждите на   Спешно приемно отделение при
 МБАЛ"Д-р Ат.Дафовски". Ръководството на лечебното заведение  изказва благодарност на г-н Дурмуш за оказаното дарение.
Публикувано на: 2013-11-15
0361 /6 83 48
МБАЛ