„УЧИЛИЩЕ ЗА РОДИТЕЛИ” НА ДЕЦА С АТОПИЧЕН ДЕРМАТИТ
Фондация “Екзема” със съдействието на Фондация Пиер Фабр и МБАЛ”Д-р Атанас Дафовски” организират поредното „Училище за родители” на деца с атопичен дерматит на 8 декември 2013г. от 11ч. в конферентната зала на лечебното заведение.
В рамките на около 2 часа ще бъдат дадени основни насоки за справяне с болестта следвайки принципите на терапевтичното обучение на пациентите.
Сесията ще се води от видни имена в сферата на дерматологията:
• Проф. Николай Цанков
• Доц. Жана Казанджиева

В резултат на тези срещи, пациента трябва да бъде в състояние да се справи с ежедневните предизвикателства на заболяването. Да познава заболяването, влошаванията и вероятните причини. Да знае терапевтичните схеми и начина на приложение на отделните медикаменти и допълващи лечението средства. Информацията, която се подава на тези срещи е насочена само към практичните ежедневни нужди на пациента, без излишна теория. Информацията e насочена към очакванията на пациента.
Терапевтичното обучение на пациентите е предназначено за създаване умения за самостоятелно справяне или адаптиране на терапията към тяхното хронично заболяване, чрез непрекъснато подобряване на уменията. Основна цел при лечението на хроничните заболявания е както осигуряване на адекватно лечение, така и подобряване на качеството на живот на пациента.
Ще се дискутират теми свързани с :
- как да се грижим за кожата си в ежедневието
- медицинска информация за заболяването. Елементарна теория и терминология.
- информация за ползваните медикаменти, допълващи продукти, физиотерапевтични методи и др.
- влошаващи фактори и адаптация на грижата за кожата за профилактика на обострянията.


Публикувано на: 2013-11-19
0361 /6 83 48
МБАЛ