Специалисти по УНГ от болница "Пирогов" ще преглеждат в МБАЛ”Д-р Атанас Дафовски”АД

Д-р Асен Меджедиев  н-к УНГ клиника и Д-р Искра Цветкова лекар в УНГ на болница Пирогов ще извършват прегледи на 25 януари 2014г  от  15.00ч до 18.00ч и на 26 януари от – 9.00ч до 12.00ч в ПКК на УНГ отделение на МБАЛ”Д-р Ат.Дафовски”АД.

Посещенията  на УНГ специалисти от Пирогов ще са веднъж месечно в два последователни дни.

За месец януари  прегледите ще бъдат на 25-26 януари.

Информация за датите на посещенията и часовете за преглед ще бъде давана конкретно от болницата всеки месец.

Справка и записвания на телефони 6 82 97 – Севинч Ибрахим. Прегледите ще  се извършват на 10 –тия етаж в Приемно - консултативния кабинет на УНГ.

Преглед по желание на пациента / платен преглед /  - 30лв., ако се налагат оперативни интервенции и манипулации, ще се извършват в УНГ отделение на МБАЛ”Д-р Ат.Дафовски”АД по клинична пътека от  Д-р Асен Меджедиев  и  Д-р Искра Цветкова в определени дни.

Прегледите се заплащат в касата на лечебното заведение – на 5–тия етаж срещу издаване на касов бон.

Публикувано на: 2014-01-15
0361 /6 83 48
МБАЛ