Покана

На 17.03. 2014г. в от 12.00ч.  в конферентната  зала на лечебното заведение ще бъде представена книгата

„ Управление на здравната система” на доц. д-р  Златица Петрова,д.м.

В книгата се прави преглед на осигуряването на качеството и медицинския одит от гледна точка на различните модерни теории и подходи за управление, оценъчни процедури, статистически и други техники и моделите на тяхното приложение в световната и българската практика. Наред с представянето на политиките в областта на качеството, анализът на причините, довели до някои негативни тенденции в осигуряването му, приложението на съвременните управленски подходи и техники за управление, добрите практики, базирани на тях в областта на здравеопазването, се предлагат и конкретни решения за прилагането им в българските условия в системата на здравеопазването.