В МБАЛ "д-р Ат. Дафовски" – Кърджали бе представена книгата "Управление на здравната система" на доц. д-р Златица Петрова

Днес 17 март в  конферентната зала на  МБАЛ "д-р Ат. Дафовски" - д-р Тодор  Черкезов   представи Книгата "Управление на здравната система" на доц. д-р  Златица Петрова и д-р Страшимир Гешев
Д-р Черкезов сподели,че книгата   представя актуалните проблеми на здравните системи в България и в света. Тя  включва обзор с огромна информация и оценка на наличните здравни ресурси, тяхното управление, качеството на здравната помощ и необходимия контрол. 
Книгата съдържа 10 раздела, като половината от тях са 
свързани със структурата и функцията на здравната система в България, а останалата част - с проблемите в качеството на здравната система и предложения за оптимизации. Изданието е  илюстрирано с данни, цифри, таблици и справочник на медицинските  термини. 
Пред присъстващите директори на различни здравни заведения , началник отделения  и старши сестри ,доц. д-р Златица Петрова обясни, че книгата е  обобщаваща на ниво здравно-политически анализи, като освен  анализи и констатации, в нея се дават и конкретни предложения и  препоръки.
 В книгата е сравнена акредитационната  система в здравеопазването в България с акредитационни системи  на други страни, като е установено, че се доближаваме до 
френската акредитационна система, посочи още доц. д-р Петрова.
Книгата „Управление на здравната система” ще бъде полезна за широк кръг читатели, ще подскаже нови и обосновани идеи за реалистични решения и би могла да стимулира общественото мислене и действия в практическото приложение на механизми и подходи за подобряване на здравеопазването в България. Тя ще бъде ценно четиво за обучаващите се в магистърските програми по здравен мениджмънт  във факултетите по обществено здраве, медицинските факултети, работещите лекари и специалисти по здравни грижи, експертите по обществено здраве и пациентите .


Публикувано на: 2014-03-17
0361 /6 83 48
МБАЛ