Д-р Тодор Черкезов, дм - носител на награда “Здравен политик, мениджър на годината”
      

На заседание на Националното сдружение по здравна политика и мениджмънт на 25 април 2014г. в гр. Сливен д-р Тодор Черкезов бе удостоен с престижната награда “Здравен политик, мениджър на годината”.
Наградата се връчва веднъж годишно като номинираните трябва да покрият 7 задължителни критерия, според утвърдения правилник.
Решението се взема от Научно-консултативен съвет, който е съставен от двама академици и трима професори от различни области на здравеопазването.


Публикувано на: 2014-04-25
0361 /6 83 48
МБАЛ