МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД-Кърджали

Начало / Отеления

Прессъобщение

Прессъобщение

Относно публикация „Болницата в Кърджали в черен списък с рискови проекти, България може да загуби 422 млн. лева от европейско финансиране“ Ви информираме, че:

Проектът „Създаване на високотехнологичен сектор за ранна и точна диагностика на онкологични заболявания е част в МБАЛ „д-р Атанас Дафовски“ АД – гр. Кърджали“ се финансира по Средносрочна рамкова инвестиционна програма и е включен в Рамково споразумение с регистрационен номер BG161PO001-1.1-08-022, като договорът за безвъзмездна финансова помощ е сключен между Договарящия орган (Главна дирекция „Програмиране на регионалното сътрудничество“ към МРРБ) и Министерството на здравеопазването.

Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца, но два пъти е удължаван поради обжалване на процедурата за извършване на строително-ремонтни дейности. Процедурата за избор на строител е  прекратена в края на 2013 година и е обявена нова на 17 април 2014 г., като срокът за подаване на оферти е 30 май 2014 г. Информация за  поръчката всеки заинтересован може на получи на сайта на Агенцията за обществени поръчки, както и на електронната страница на Министерство на здравеопазването. 

Всички обществени поръчки се провеждат и са отговорност на Министерството на здравеопазването, което е бенефициент/получател на безвъзмездната финансова помощ и страна по договора. МБАЛ „д-р Атанас Дафовски“ АД – гр. Кърджали няма ангажимент по отношение на администрирането и управлението на дейностите по проекта. 

Във връзка с гореизложеното съобщаваме, че забавянето на реализацията на проекта е свързано с техническа процедура по Закона за обществените поръчки, а не поради поставянето на „Болницата в Кърджали в черен списък с рискови проекти”.

Надяваме се,че след приключване на съответните процедури в Министерството на здравеопазването , проектът в Кърджалийската болница ще бъде успешно реализиран до 2015година.

 

 

Болничен пресцентър

 

 

Публикувано на: 2014-05-29
МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД-Кърджали вашето място за здраве и грижа
Свържете се с нас +359 361 683 48
Адрес бул. „Беломорски“ 53

Научи повече

Полезни страници