Меморандум за сътрудничество между МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД и общинска болница Сисманолейо в Комотини
  

Меморандум  за  сътрудничество  бе подписан  между  МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД и болница в Комотини  в рамките  на  проекта MEDICINET (“Засилване на сътрудничеството между болниците и медицинския персонал в Комотини и Кърджали за техния най-добър отговор в случай на спешни случаи с фокус върху автомобилни катастрофи”) , който се  счита за първото сериозно и широко мащабно усилие, фокусирано върху сътрудничеството между болници в областта на спешната и неотложната медицинска помощ.

Документът  бе подписан от изпълнителните директори на двете болници г-н Налмпантис Константинос и д-р Тодор Черкезов,дм.

                                                                                         


 Директорите на двете лечебни заведения се договориха   да извършват общи  инициативи в областите на сътрудничество от взаимен интерес, да обменят информация и документи.