СЕПТЕМВРИ 2006 – МЕСЕЦ НА АНЕСТЕЗИОЛОГИЯТА В БЪЛГАРИЯ
Най-важните неща, които трябва да знаем преди консултацията с анестезиолога 1. Анестезиологът има компетентността и отговорността да прецени каква анестезия е най-добрата и най-безопасната за Вас, в зависимост от здравословното Ви състояние и операцията, която Ви предстои. 2. Консултацията от анестезиолог преди операцията има важно значение за намаляване риска от усложнения по време на анестезията и след нея. 3. Съвременната анестезия е много по-безопасна, отколкото в миналото, благодарение на специалната квалификация на анестезиолозите, наличието на специална апаратура и съвременни медикаменти 4. Анестезиологът се нуждае от максимално точна и изчерпателна информация за Вашето здраве, за да прецени състоянието Ви и да вземе най-правилното решение за Вашата анестезия. 5. Представете на анестезиолога всяка медицинска документация за минали и настоящи заболявания, с която разполагате. 6. Съобщите на анестезиолога дори за леки по Ваша преценка оплаквания или неразположения в момента настинка, вирусна инфекция). Те могат де са причина за усложнения по време на операцията или след нея. 7. Спазвайте всички инструкции и указания, дадени Ви от анестезиолога преди операцията. 8. Анестезиологът е медицинският специалист със специални познания и умения. Той най-компетентно може да отговори на всичките Ви въпроси, свързани с анестезията, която Ви предстои. Не се колебайте да споделите с него страховете, съмненията и очакванията си във връзка с анестезията. Доверете му се! 9. Анестезиологът е специалистът, който има познанията и уменията да Ви даде анестезия, която да позволи да бъдете оперирани и да осигури Вашата безопасност. Той е Вашата защита срещу болката и рисковете за Вашето здраве и живот и в следоперативния период. На вниманието на пациентите и техните близки Кои са анестезиолозите и какво правят? Най-честата представа, че анестезиологът е „докторът, който ще ме приспи, когато трябва да ме оперират.“ Повечето пациенти не знаят кои са анестезиолозите и какво правят и това е обяснимо, защото имат нужда от техните знания и умения, когато са в критично състояние, между живота и смъртта – изпаднали в „клинична смърт“, пострадали при катастрофи, инциденти и различни бедствия. А всъщност – Анестезиолозите са високо квалифицирани лекари, които имат знания и умения за провеждане на различни анестезии (упойки) в хирургията и за обезболяване извън хирургични интервенции. Това са специалистите, без чиято „упойка“ не може да се извърши една операция. Анестезиолозите имат задълбочени познания по анатомия, физиология, вътрешни болести нужни по време на операцията и анестезията, и в следоперативния период. Познават в детайли не само „упойките”, но и много други лекарства. Те работят със сложна апаратура за диагностика и лечение. Необходими са пет години на специализирано обучение след завършване на образованието по медицина и успешно полагане на изпит за признаване на специалност по анестезиология и интензивно лечение. Каква е ролята на анестезиолога, когато се нуждаете от операция? Анестезиологът има важна роля при оперативното лечение на пациента – от предоперативния преглед и оценка на риска, свързан с анестезията и операцията, през самата анестезия и не на последно по значение място за следоперативното интензивно лечение.
Публикувано на: 2006-09-19
0361 /6 83 48
МБАЛ