Прессъобщение

Във връзка с въвеждането на Регистрационна система на събития по хоспитализация и дехоспитализация в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД, Ви уведомявам, че пациентите насочени за хоспитализация в ЛЗ трябва задължително да носят документ за самоличност.

За лица под 14 години е необходим документ за самоличност на придружителя.

Публикувано на: 2014-10-07
0361 /6 83 48
МБАЛ