МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД-Кърджали

Начало / Отеления

Пресконференция по проект „Създаване на високотехнологичен сектор за ранна и точна диагностика на онкологични заболявания в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” гр. Кърджали“

Пресконференция по проект „Създаване на високотехнологичен сектор за ранна и точна диагностика на онкологични заболявания в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” гр. Кърджали“

 

 Днес, 16 декември, заместник-министърът на здравеопазването д-р Адам Персенски посети болницата  и взе участие в текуща пресконференция по проект BG161PO001/1.1-08/2010/008 „Създаване на високотехнологичен сектор за ранна и точна диагностика на онкологични заболявания в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” гр. Кърджали“.

          На събитието присъстваха г-жа Цвета Караянчева, народен представител от ПП ГЕРБ, областният управител на Кърджали – инж. Илия Илиев, директорът на лечебното заведения – д-р Тодор Черкезов, директорът на РЗИ Кърджали д-р Светла Николова, директорът на РЗОК Кърджали д-р Соня Ангелова, медицински лица и други.

„Целта ми е да бъда полезен", заяви заместник министърът по здравеопазването д-р Адам Персенски, който днес откри конференция по проект за изграждане на сектор за диагностика на онкологични заболявания към МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски" в Кърджали. „Благодаря на д-р Тодор Черкезов за това, което прави за болницата в Кърджали", каза д-р Персенски.

 От своя страна директорът д-р Черкезов заяви, че е горд, че в града край Арда ще функционира подобен модерен център за онкопомощ. Той се позова на статистика според, която в област Кърджали раковите заболявания са на трето място по честота след сърдечносъдовите и мозъчните. „Важно е, че пациентите ще имат достъп до високотехонологична помощ и ще бъдат раннодиагностицирани”, изтъкна  д-р Черкезов. Областният управител Илия Илиев също приветства начинанието и пожела успех на бъдещите експерти в центъра.

    Проектът е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерство на здравеопазването по схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации“ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., с общ бюджет 148 млн. лв. и с конкретен бенефициент Министерство на здравеопазването.

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България.

Общата стойност на проекта е 3 900 817, 67 лв., от които – Безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие: 3 303 260, 42 лв. и национално съфинансиране в размер на 597 557, 25 лв.

 Публикувано на: 2014-12-16
МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД-Кърджали вашето място за здраве и грижа
Свържете се с нас +359 361 683 48
Адрес бул. „Беломорски“ 53

Научи повече

Полезни страници