СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ЛЕКАРИ, СПЕЦИАЛИЗАНТИ ЗА 2015г.
МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД град Кърджали обявява свободни работни места за лекари, специализанти за 2015г. както следва:

1.лекар, специализант по кардиология- 1бр.;
2.лекар, специализант по пневмология и фтизиатрия- 1 бр.;
3.лекар, специализант по ушно-носно-гърлени болести-1бр.;
4.лекар, специализант по акушерство и гинекология- 1 бр.
Публикувано на: 2015-03-04
0361 /6 83 48
МБАЛ