Дарение за МБАЛ
Апаратът измерва пулс, кръвно налягане , кислородна наситеност.Струва 3300 лв.Мониторът е доставен от фирма "Елпак" с директор д-р Табаков.Произведен е в Южна Корея и е последен модел.Касим е един от основните дарители и в неговата постъпка виждам хуманен жест на човек, който е дълбоко свързан с нашия край, каза изпълнителния директор на МБАЛ д-р Тодор Черкезов.Ерол Касим получи свидетелство за дарение от името но Съвета на директорите.
Публикувано на: 2006-09-25
0361 /6 83 48
МБАЛ