Прессъобщение
На 12 юни 2015 г. се проведе редовно Общо събрание на акционерите на МБАЛ"Д-р Атанас Дафовски"АД гр.Кърджали.
Приет бе годишния отчет на лечебното заведение за 2014г..
Избран е нов Съвет на директорите в състав от 5 члена: Фейзи Бекир - зам. министър на финансите, Катя Паракозова – гл.експерт в министерство на финансите, д-р Спас Пасев – лекар в отделението по ортопедия и травматология, Дора Василева- директор на дирекция в областна администрация и д-р Тодор Черкезов – изпълнителен  директор.

Публикувано на: 2015-06-12
0361 /6 83 48
МБАЛ