ДО НАЧАЛНИЦИТЕ НА ОТДЕЛЕНИЯ В МБАЛ”Д-Р АТ.ДАФОВСКИ”АД
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, С радост събщавам на всички, че в болницата се получи заповед на Министъра на здравеопазването проф.Радослав Гайдарски за определяне на акредитационна оценка "ОТЛИЧНА" за пет години на МБАЛ "Д-р Ат.Дафовски"АД. Поздравявам колектива на болницата за този изключителен успех с важно значение за бъдещото ни развитие. Пожелавам здраве и успехи на всички служители на лечебното заведение! ИЗП.ДИРЕКТОР Д-Р ТОДОР ЧЕРКЕЗОВ
Публикувано на: 2006-10-12
0361 /6 83 48
МБАЛ