Свободни работни места за лекари, специализанти

МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД град Кърджали обявява свободни работни места за лекари, специализанти за 2015г. както следва:

1.лекар, специализант по кардиология- 1бр.;

2.лекар, специализант по ендокринология и болести на обмяната- 1 бр.;

3.лекар, специализант по ушно-носно-гърлени болести-1бр.;

4.лекар, специализант по хирургия- 1 бр.;

5.лекар, специализант по педиатрия- 1 бр.

За повече информация: отдел Човешки ресурси  - тел. 0361 68249

 

Публикувано на: 2015-10-14
0361 /6 83 48
МБАЛ