Свободно работно място за лекар, специализант

МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД град Кърджали обявява свободно работно място  за лекар, специализант за 2015г. както следва:

 1.лекар, специализант по педиатрия- 1 бр.

За повече информация:  Човешки ресурси  - тел. 0361 68249

Публикувано на: 2015-11-16
0361 /6 83 48
МБАЛ