ЗДРАВНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ЗА МАЙЧИНО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ разкри МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” – Кърджали

Във връзка с Националната Здравна Стратегия (2014-2020) и в изпълнение на разработената Национална програма за подобряване на майчиното и детското здраве 2014-2020 г., МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” – Кърджали  разкри Здравно-консултативен център за майчино и детско здраве от 1октомври.

Съгласно записаното в Националната програма, в Центъра ще се осъществяват здравно-информационни, здравно-обучителни, здравно-консултативни, медико-социални дейности, психологическа консултация, координиращи и насочващи услуги за млади хора, двойки, семейства, бременни, родилки и деца до 18 г., с цел подобряване на интегрираното, съвременно обслужване на посочените целеви групи.

Здравните услуги ще се предоставят от квалифицирани медицински специалисти – лекари специалисти по акушерство и гинекология, по педиатрия, медицински сестри/акушерки, както и от немедицински специалисти - социален работник и психолог. Услугите ще се предоставят на място в Здравно-консултативния център и/или в дома на потребителя при предварително изготвен график.


Очаквани резултати от дейността на Центъра:

  1. Осигурен достъп до интегрирани здравно-консултативни услуги на млади хора, двойки, двойки с репродуктивни проблеми, деца с хронични заболявания, бременни жени и родилки;
  2. Подобрен достъп и повишено ползване на медицинските услуги за рискови бременни, и деца с хронични заболявания;
  3. Ранно откриване на рискови фактори за здравето и развитието на децата и предприемане на навременни мерки за ограничаването им;
  4. Ранно идентифициране на проблеми в развитието на децата и ранна интервенция;
  5. Повишено ниво на информираност на родителите за отглеждане на децата и по-добри умения за родителство;
  6. Превенция и ранна интервенция на уврежданията при децата;
  7. Подобряване на комплексните грижи за деца с увреждания и деца със специфични потребности;
  8. Подобрени показатели, характеризиращи здравното състояние на децата, бременните жени и родилките.

  Центърът за майчино и детско здраве има за цел да разшири и допълни дейността на личните лекари, педиатри и акушер-гинеколози в следните аспекти:

·         промоция на здравето, профилактика и превенция на рисковете за детското здраве и развитие;

 образование на родителите и подкрепа за развиване на родителски умения за грижа за малките деца;

 ранно идентифициране на рисковете за здравето и развитието на детето и осигуряване на ранна интервенция;

 подобрено медицинско обслужване на бременни и деца;

 интегриране на медицинското обслужване с оглед реална реализация на гарантирания пакет;

 комплексно медико-социално обслужване на деца с хронични заболявания.

 Центърът ще работи всеки делничен ден от 8.00 до 15.00 ч.

Kоординатор: Елена Фенерска


Тел.:  036168459   

 

Публикувано на: 2015-11-27
0361 /6 83 48
МБАЛ