Свободни места за лекари, специализанти за 2016г.
МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД град Кърджали обявява свободни работни места за лекари, специализанти по:

1. лекар, специализант по „ гастроентерология”- 1 бр.;
2. лекар, специализант по „ендокринология и болести на обмяната”- 1 бр.;
3. лекар, специализант по „инфекциозни болести”- 1 бр.;
4. лекар, специализант по „хирургия”- 1 бр.

За повече информация - човешки ресурси: тел. 0361 68249
Публикувано на: 2016-01-25
0361 /6 83 48
МБАЛ