Свободно място за лекар, специализант за 2016г.

МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД град Кърджали обявява свободно работно място за лекар, специализант за 2016г. както следва:
1.лекар, специализант по ендокринология и болести на обмяната - 1 бр.

За повече информация - човешки ресурси тел. 0361 68249

Публикувано на: 2016-03-25
0361 /6 83 48
МБАЛ